Acreditare laboratoare - Palmed Patronat

Tel: +40 31 4252 948

Strada Rucar 36A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012257, Romania

Acreditarea laboratoarelor medicale este conditionata de documentarea si implementarea unui Sistem de Management al Caliatii (SMC) bazat pe cerintele standardului international SR EN ISO 15189:2013 “Laboratoare medicale. Cerinte pentru calitate si competenta”, la care se adauga cerintele subcap. 8.1. din SR EN ISO/CEI 17011:2005 “Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru organismele de acreditare care acrediteaza organisme de evaluare a conformitatii”.

La elaborarea si implementarea documentelor sistemului de management se vor avea in vedere, cel putin si recomandarile ghidurilor EA, ILAC aplicabile. Aceste documente pot fi accesate la urmatoarele adrese web: www.european-accreditation.org, www.ilac.org.

Laboratoarele acreditate poarta intreaga raspundere pentru activitatile pe care le desfasoara si pentru documentele pe care le emit si nu pot utiliza acreditarea acordata de RENAR pentru a fi exonerate de raspundere sau impartirea responsabilitatii. (sursa “Regulament specific de acreditare in domeniul acreditarii laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2013”).

Link util: www.renar.ro/ro/accreditation/process/documents/maps-info

Trebuie sa fii autentificat ca sa lasi un comentariu

Back to Top