Drepturile membrilor – Palmed Patronat

Tel: +40 31 4252 948

Strada Rucar 36A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012257, Romania

Membrii permanenti (membrii fondatori si membrii aderanti) au urmatoarele drepturi:

 • de a participa la Adunarile Generale ale Patronatului si sa voteze in Adunarea Generala a Membrilor Patronatului;
 • de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei organului deliberativ, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea patronatului, sa ia cuvantul la problemele ce se discuta, sa voteze, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
 • de a vota asupra oricaror probleme puse in discutia organului deliberativ, in cadrul sedintelor acestui organ;
 • de a-si exprima dezacordul fata de hotararile organului deliberativ sau deciziile organului executiv;
 • de a accede, in urma votului organului deliberativ, in oricare din functiile din cadrul organului executiv;
 • de a convoca, in conditiile prezentului statut, sedinta organului deliberativ;
 • de a cere sa i se puna la dispozitie copii dupa actele patronatului (hotarari, decizii, regulamente etc.);
 • de a participa la toate actiunile organizate de patronat;
 • de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale patronatului, mijloacele aflate in patrimoniul patronatului;
 • de a renunta la calitatea de membru.

Membrii onorifici nu au drept de vot si nu au dreptul de a fi alesi.

Membrii de onoare au urmatoarele drepturi:

 • de a participa, fara drept de vot, la sedintele organului deliberativ;
 • de a participa la toate actiunile organizate de patronat;
 • de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de patronat;
 • de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii obiectivelor patronatului, mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;
 • de a renunta la calitatea de membru.

Trebuie sa fii autentificat ca sa lasi un comentariu

Back to Top