Intern

Tel: +40 31 4252 948

Strada Rucar 36A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012257, Romania

Intern

ACREDITARE LABORATOARE DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA Acreditarea este atestarea de catre o terta parte, care reprezinta confirmarea oficiala a faptului ca un organism este competent sa efectueze sarcini specifice de evaluare a conformitatii. OG nr. 23/2009 cu modificarile si completarile ulterioare stabileste cadrul legal pentru organizarea activitatii de acreditare si masurile necesare in vederea

Acreditarea laboratoarelor medicale este conditionata de documentarea si implementarea unui Sistem de Management al Caliatii (SMC) bazat pe cerintele standardului international SR EN ISO 15189:2013 “Laboratoare medicale. Cerinte pentru calitate si competenta”, la care se adauga cerintele subcap. 8.1. din SR EN ISO/CEI 17011:2005 “Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru organismele de acreditare care acrediteaza organisme

Potrivit Hotararii de Guvern 629/2015 privind componenta, atributiile si modul de organizare si funcționare ale Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, evaluarea unitatilor sanitare este activitatea de  analizare a nivelului de conformitate a unitatilor sanitare cu standardele de acreditare, desfasurata de catre evaluatori de servicii de sanatate independenti, la solicitarea, de catre unitatile

Daca doriti sa contribuiti la efortul nostru de crestere a competitivitatii mediului de afaceri romanesc si sa deveniti un factor de influenta in deciziile luate la nivel macroeconomic in dezvoltarea unui sistem sanitar centrat pe pacient, va adresam invitatia de a va alatura patronatului. In acest sens, va rugam sa ne transmiteti formularul atasat completat

Incetarea calitatii de membru are loc: • la cerere. • prin suspendare temporara decisa de Consiliul Director si validata de Adunarea Generala, apoi inmanata in scris respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate impotriva intereselor patronatului, precum si prin deschiderea procedurii de faliment. In cazul deschiderii procedurii de faliment, suspendarea temporara opereaza de drept

Membrii permanenti (membrii fondatori si membrii aderanti) au urmatoarele obligatii: • de a achita cotizatia datorata, la termenele si conditiile stabilite prin Statut ori prin hotararea Consiliului Director; • de a participa la adunarile, intrunirile ori actiunile organizate de patronat; • de a sustine interesele si activitatile patronatului si de a nu intreprinde nimic care

Membrii permanenti (membrii fondatori si membrii aderanti) au urmatoarele drepturi: de a participa la Adunarile Generale ale Patronatului si sa voteze in Adunarea Generala a Membrilor Patronatului; de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei organului deliberativ, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea patronatului, sa ia cuvantul la

Membrii Patronatului, persoane juridice, vor fi reprezentati la adunarile generale sau in organele de conducere ale Patronatului printr-un reprezentant persoana fizica, care trebuie sa fie administrator, asociat sau director general al persoanei juridice, iar persoana fizica membra a patronatului se reprezinta ea insasi. La Adunarile Generale membrii Patronatului, pot fi reprezentati si prin mandatari.
 Reprezentantul

Calitatea de membru a Patronatului se dobandeste in urma acordului Consiliului Director, de catre persoanele care, indeplinind conditiile enumerate in pagina Cine poate fi membru PALMED, fac o cerere expresa in acest sens si achita taxa de inscriere. Aprobarea cererii de primire in randul membrilor patronatului se face de catre Consiliul Director, pe baza unui referat,

Membru al Patronatului poate fi orice persoana juridica romana sau persoana fizica autorizata care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care se obliga sa respecte Statutul Patronatului, avand ca obiect unic de activitate, furnizarea de servicii medicale, prevazute de urmatoarele coduri CAEN: 8610: Activitati de asistenta spitaliceasca;

Back to Top