Modalitate de aderare – Palmed Patronat

Tel: +40 31 4252 948

Strada Rucar 36A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012257, Romania

Calitatea de membru a Patronatului se dobandeste in urma acordului Consiliului Director, de catre persoanele care, indeplinind conditiile enumerate in pagina Cine poate fi membru PALMEDfac o cerere expresa in acest sens si achita taxa de inscriere.

Aprobarea cererii de primire in randul membrilor patronatului se face de catre Consiliul Director, pe baza unui referat, in care se prezinta o scurta caracterizare a viitorului membru, a pozitiei acestuia pe piata romaneasca si orice alte elemente care sunt de natura a scoate in evidenta acceptarea sau refuzarea cererii de aderare, concomitent cu informarea tuturor membrilor patronatului.

In cazul refuzului dat de Consiliul Director, cel interesat se poate adresa primei sesiuni a Adunarii Generale, care va lua o hotarare definitiva in acest sens.

Cererea viitorului membru va fi insotita de:

  • o fotocopie de pe statut /autorizatie de functionare sau certificat constatator emis de Registrul Comertului in original,
  • copie certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale,
  • lista persoanelor din organele de conducere/reprezentant legal,
  • copie dupa dovada achitarii taxei de inscriere,
  • declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale de functionare,
  • dovada acreditarii dupa standardele susmentionate sau angajamentul ca in maxim 2 ani de la dobandirea calitatii va face dovada acreditarii.
  • Calitatea de membru al patronatului nu poate fi transmisa.

Primirea de noi membri in cadrul patronatului se face prin semnarea unei adeziuni, dupa aprobarea acesteia de catre organul deliberativ, respectiv Consiliul Director.

Trebuie sa fii autentificat ca sa lasi un comentariu

Back to Top