Lobby si Advocacy – Palmed Patronat

Tel: +40 31 4252 948

Strada Rucar 36A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012257, Romania

Lobby si Advocacy

Lobby si Advocacy

Lobby si Advocacy

• PALMED reprezinta, sustine si apara interesele membrilor sai, in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, potrivit statului si in acord cu prevederile legale.

• Membru U.G.I.R – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (organizatie patronala nationala de tip confederativ) si este imputernicit sa participe la dialogul social, organizat de Guvernul Romaniei – Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social si Ministerul Sanatatii.

• Reprezentat in Consiliul Economic, Consiliul de Administratie al C.N.A.S. si in consiliile de administratie ale caselor judetene de asigurari de sanatate, PALMED contribuie la initierea, elaborarea si promovarea actelor normative, programelor de dezvoltare, restructurare si cooperare economica.

• PALMED promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii sai si, in acest sens, isi desfasoara activitatea si in ceea ce priveste mediul concurential, pe problematica ce intra in competenta Consiliului Concurentei.

• In vederea promovarii si sustinerii intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor sai, PALMED isi desfasoara activitatea in colaborare cu Parlamentul Romaniei, prin intermediul Comisiilor de Sanatate, constituite la nivelul acestuia.

• Constienti de importanta calitatii serviciului medical prestat pacientului, PALMED colaboreaza cu Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), cu Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) si cu RENAR.

• PALMED activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor, in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora, si asigura accesul la informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea interesului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate.

Memorii depuse:
Sesizare Consiliul Concurentei cu privire la distorsiunea mediului concurential generata de noile prevederi ale HG nr. 791/2015 privind modificarea si completarea HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetului de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015. (20.10.2015)
Link catre doc: 1 PALMED Sesizare Consiliul Concurentei OUG 35_2015 – 20.10.2015.pdf

Memoriu referitor la modificarile legislative privind impunerea unui plafon maxim cu privire la contravaloarea serviciilor hoteliere furnizate de spitalele private. (18.06.2014) Linkuri catre doc:
1 PALMED_Memoriu 18.06.2014. PDF
2 PALMED_Memoriu 18.06.2014_Inregistrare Senat.PDF
3 PALMED_Memoriu 18.06.2014_Inregistrare Camera Deputatilor.PDF
4 PALMED_Memoriu 18.06.2014_Inregistrare Consiliul Concurentei.PDF
5 PALMED_Memoriu 18.06.2014_Inregistrare CNAS.PDF
6 PALMED_Memoriu 2014_Inregistrare Ministerul Sanatatii.PDF

Comentarii asupra Proiectului Ministerului Sanatatii privind finantarea din Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate a furnizorilor de servicii medicale din sistemul privat (8.10.2013)
Link catre doc: 7 PALMED_Adresa MS_Modificare Legea 95_8.10. 2013.pdf

Memoriu referitor la discriminarea unitatilor medico-sanitare, organizate ca societati cu raspundere limitata, in contractarea si derularea contractelor de asistenta medicala primara. (29.08.2013)
Link catre doc: 8 PALMED Memoriu CNAS_Praxis 29.08.13.PDF

Memoriu asupra Proiectului Ministerului Sanatatii privind finantarea din Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate a furnizorilor de servicii medicale din sistemul privat. (5.02.2013)
Link catre doc: 9 PALMED_ Memoriu Parlament 5.02.2013.PDF

Memoriu asupra Proiectului Ministerului Sanatatii privind finantarea din Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate a furnizorilor de servicii medicale din sistemul privat. (25.01.2013)
Link catre doc: 10 PALMED_Memoriu_Ministerul_Sanatatii_25.01.2013

Solicitare audienta Prim Ministru referitor la Proiectul Ministerului Sanatatii privind finantarea din Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate a furnizorilor de servicii medicale din sistemul privat. (28.01.2013)
Link catre PALMED_Solicitare audienta Prim Ministru 28.01.2013.pdf

Trebuie sa fii autentificat ca sa lasi un comentariu

Back to Top