proiecte – Palmed Patronat

Tel: +40 31 4252 948

Strada Rucar 36A, Sector 1, Bucuresti, cod postal 012257, Romania

Memorii depuse: Sesizare Consiliul Concurentei cu privire la distorsiunea mediului concurential generata de noile prevederi ale HG nr. 791/2015 privind modificarea si completarea HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetului de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015. (20.10.2015)

Medici Legea 95/2006 – Legea  privind reforma in domeniul sanatatii – republicata 2015; Titlul XII Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si funcţionarea Colegiului Medicilor din Romania Link util: www.cmr.ro Biologi, Biochimisti si Chimisti Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din

• Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului • Legea 95/2006 – Legea privind reforma in domeniul sanatatii – republicata 2015; Titlul VIII / Cap.II – Asiguratii • Legea 677/2001 – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Back to Top