logo palmed colored

Informatii utile

Devii membru activ, cu drepturi depline, printr-o procedura simpla si transparenta

VINO ALATURI DE NOI

Cine poate fi membru

Membru al Patronatului poate fi orice persoana juridica romana sau persoana fizica autorizata care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care se obliga sa respecte Statutul Patronatului, avand ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale prevazute de urmatoarele coduri CAEN:

Au calitatea de membri ai Patronatului:

 • membrii fondatori
 • membrii aderenti
 • membrii onorifici

Membrii fondatori ai Patronatului sunt semnatarii formei initiale a statutului. Membrii fondatori ai Patronatului sunt persoanele juridice sau persoane fizice autorizate care au participat la constituirea patrimoniului initial si la infiintarea acestuia, figurand ca atare in actele constitutive. Pentru a asigura scopul pentru care au solicitat inscrierea patronatului si pentru a asigura prin profilul moral si profesional, cresterea prestigiului patronatului, fondatorii sunt obligati sa constituie patrimoniul social de fondare.

Membrii aderenti sunt persoanele care adera la Patronat ulterior constituirii sale legale, in conditiile prezentului statut. Membru aderent poate fi orice persoana juridica legal constituita/ persoana fizica autorizata, cu deplina capacitate de exercitiu si folosinta, romana.

Membrii de onoare, la propunerea Consiliului Director sau a Presedintelui Patronatului si cu aprobarea Adunarii Generale a Membrilor patronatului, pot fi membri de onoare persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, membri sau persoane straine de patronat, care au realizari profesionale si stiintifice in domeniul de activitate al patronatului sau care, prin intreaga lor activitate, au sprijinit sau sprijina patronatul in realizarea scopului acestuia.

Daca doriti sa contribuiti la efortul nostru de crestere a competitivitatii mediului de afaceri romanesc si sa deveniti un factor de influenta in deciziile luate la nivel macroeconomic in dezvoltarea unui sistem sanitar centrat pe pacient, va invitam sa veniti alaturi de noi.

ALATURI DE PALMED

Modalitate de aderare

Calitatea de membru a Patronatului se dobandeste in urma acordului Consiliului Director, de catre persoanele care, indeplinind conditiile enumerate mai sus, fac o cerere expresa in acest sens si achita taxa de inscriere.

Aprobarea cererii de primire in randul membrilor patronatului se face de catre Consiliul Director, pe baza unui referat, in care se prezinta o scurta caracterizare a viitorului membru, a pozitiei acestuia pe piata romaneasca si orice alte elemente care sunt de natura a scoate in evidenta acceptarea sau refuzarea cererii de aderare, concomitent cu informarea tuturor membrilor patronatului.

In cazul refuzului dat de Consiliul Director, cel interesat se poate adresa primei sesiuni a Adunarii Generale, care va lua o hotarare definitiva in acest sens. Cererea viitorului membru va fi insotita de:

 • o fotocopie de pe statut /autorizatie de functionare sau certificat constatator emis de Registrul Comertului in original,
 • copie certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale,
 • lista persoanelor din organele de conducere/reprezentant legal,
 • copie dupa dovada achitarii taxei de inscriere,
 • declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale de functionare.

Calitatea de membru al patronatului nu poate fi transmisa. Primirea de noi membri in cadrul patronatului se face prin semnarea unei adeziuni, dupa aprobarea acesteia de catre organul deliberativ, respectiv Consiliul Director.

membru palmed

TRANSPARENTA SI RESPONSABILITATE

Drepturile membrilor

Membrii permanenti – membrii fondatori si membrii aderanti – au urmatoarele drepturi:

Membrii de onoare au urmatoarele drepturi:

SOLICITA DETALII INAINTE DE A FACE ACEST PAS

Incetarea calitatii de membru

Incetarea calitatii de membru are loc:

 • la cerere
 • prin suspendare temporara decisa de Consiliul Director si validata de Adunarea Generala, apoi inmanata in scris respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate impotriva intereselor patronatului, precum si prin deschiderea procedurii de faliment. In cazul deschiderii procedurii de faliment, suspendarea temporara opereaza de drept si subzista pana la inchiderea acestei proceduri
 • prin excluderea definitiva, hotarata exclusiv de organul deliberativ, pentru fapte culpabile savarsite impotriva intereselor patronatului, ori contrare legii si ordinii de drept
 • incalcarea Statutului patronatului si a regulamentelor acestuia
  • neplata cotizatiei stabilita de Consiliul Director, pe o perioada mai mare de 12 luni
 • dizolvarea persoanei juridice, respectiv, decesul persoanei fizice, schimbarea obiectului de activitatea etc., astfel incat sa nu mai indeplineasca conditiile prevazute de statut

Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului patronatului. Ei sunt obligati sa achite cotizatia pana la data pronuntarii deciziei definitive privind statutul lor.

Follow us

*Prin completarea si trimiterea acestui formular, va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor potrivit Politicii de confidentialitate.