logo palmed colored

Facem apel la responsabilitate, coerenţă şi continuitate în Sănătate

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atenţia asupra felului în care autorităţile din Sănătate tratează problemele cu care se confruntă sistemul în acest moment. După situaţia tensionată de la începutul anului, procedura de intrare în vigoare a noului Contract-Cadru nu urmăreşte cursul firesc, întrucât normele de aplicare ale acestuia, care au un parcurs legal de 30 de zile, încă nu sunt disponibile, ceea ce face tot mai îndepărtat momentul semnării noilor contracte de către furnizori.

Nu doar că nu avansăm către finalizarea cu succes a acestei etape, dar iată că avem surpriza unor noi modificări în Contractul Cadru anunţate, coincidenţă sau nu, înaintea unei zile libere. De menţionat este faptul că nu ar fi prima dată când se procedează în acest fel. Deşi Contractul Cadru este de aşteptat să intre în vigoare de la 1 aprilie, iată că discutăm astăzi despre schimbarea anumitor reguli începând cu 1 iulie. În lipsa normelor de aplicare, aceste noi prevederi rămân o necunoscută ce poate afecta grav procesul de contractare şi, prin urmare, accesul pacienţilor la servicii decontate.

Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED

În opinia Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, sistemul medical se confruntă atât cu o finanţare mult sub necesităţi, dar mai ales cu o gestionare fundamental greşită şi dezechilibrată a banilor existenţi.

Am înaintat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate propuneri care pornesc de la un tarif corect pentru fiecare caz rezolvat ori serviciu oferit şi un proiect care vizează o eficientizare a felului în care sunt cheltuiţi banii. Diferenţa de abordare trebuie să se bazeze pe performanţă în beneficiul pacientului. Avem toate argumentele: salariile au crescut, minim şi mediu, cursul Euro a crescut şi are un trend ascendent în continuare, inflaţia a crescut şi ea. Numai tarifele din Sănătate bat pasul pe loc, iar plata serviciilor, într-o proporţie covârşitoare, este sub costul real, ceea ce afectează în egală măsură publicul şi privatul. Rezultatul? Tot mai mulţi bani se duc pe plata salariilor şi tot mai puţini rămân pentru pacienţi.

Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED

În plus, sistemul este dezechilibrat de o serie de neconcordanţe între felul în care sunt tratate cele două mari categorii de furnizori – public şi privat. În timp ce lipsurile din sistemul public sunt acoperite din fonduri locale, de stat, de pacienţi însuşi prin achiziţionarea de dispozitive ori medicamente sau prin plăţi informale, sistemul privat se confruntă cu presiunea creşterii salariilor, o limitare a accesului la fondurile din programele naţionale – el fiind permis doar când sistemul de stat se confruntă cu un excedent, fapt aproape imposibil de dovedit, interzicerea unei forme de contribuţie personală care să acopere costul real al serviciilor şi, implicit, care să crească accesibilitatea. Ori, toate acestea sunt elemente de discriminare continuă.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED îşi exprimă profunda nemulţumire faţă de lipsa unor politici de sănătate coerente, care să îşi urmeze cursul stabilit independent şi indiferent de schimbările mai mici sau mai mari generate de modificările contextului politic, pentru că pacienţii şi binele lor nu trebuie să fie afectate de niciun factor extern, acesta fiind menit a-i asigura servicii medicale performante, la standarde europene, accesibile în orice moment există o necesitate medicală, nu cu sincope, liste de aşteptare ori calitate variabilă.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns