logo palmed colored

Atragem atenția asupra riscului de limitare a accesului la servicii medicale

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atenția asupra riscului de limitare a accesului la servicii medicale prin prorogarea a două măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare în acest an: contribuţia personală pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate și posibilitatea încheierii de către casele de asigurări de sănătate a contractelor cu medicul specialist într-o specialitate clinică pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

Prin ordonanța de urgență adoptată la finalul anului, cele două măsuri au fost prorogate pentru 2025, respectiv 2023.

Prorogarea termenului de aplicare a prevederilor cu privire la contribuţia personală, care poate fi plătită de asigurați, pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condițiile în care ei optează ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privați, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, este o măsură care are ca efect reducerea accesului la servicii medicale, întrucât furnizorii privați nu pot acoperi costurile reale pe care le implică unele analize și investigații. Implicit, discutăm despre o reducere a numărului furnizorilor care decid să încheie astfel de contracte sau o renunțare a contractării pentru serviciile în cazul cărora diferența dintre costul real și cel decontat este foarte mare. Este o situație pe care o aducem constant în atenția autorităților, în condițiile în care procesul de actualizare a tarifelor stagnează.

Cristian Hotoboc, președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED

Despre nota de fundamentare

Nota de fundamentare care stă la baza deciziei oferă procesului de analiză a întregului parcurs procedural pentru elaborarea Contractului-cadru, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate o durată de realizare de aproximativ trei ani, termenul de intrare în vigoare a reglementărilor privind contribuția personală pentru unele servicii medicale acordate în ambulatoriul clinic de specialitate şi ambulatoriul paraclinic de specialitate fiind de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul 2025.

Practic, autoritățile se bazează pe capacitatea sistemului medical privat de a prelua toți pacienții care, citez din nota de fundamentare „nu vor avea asigurat accesul la furnizorii publici” din cauza situației pandemice, fără să aloce și fondurile necesare pentru acoperirea costurilor acestor servicii.

Cristian Hotoboc, președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED

De ce trebuie sa creasca tarifele decontate

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED consideră că argumentul oferit în nota de fundamentare și potrivit căruia, în lipsa acestei măsuri, pacientul ar putea fi pus în situația în care să acceseze „serviciile medicale la un moment ulterior și nu la momentul nevoii de astfel de servicii, ceea ce conduce în mod direct la agravarea stării de sănătate a asiguratului, respectiv prejudiciază cu efecte pe termen lung sănătatea populaţiei″ este tocmai cel care ar trebui să stea la baza unei creșteri a tarifelor decontate și o aplicare cât mai rapidă a celei de a doua măsuri prorogate prin aceeași ordonanță de urgență – posibilitatea ca medicul specialist să încheie un contract individual prin care dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, indiferent dacă unitatea medicală în care activează are sau nu un contract.

eveniment palmed

Fără o creştere a tarifului pentru serviciile medicale, sistemul medical este pus constant în dificultate. Pe de o parte, sistemul public se vede în imposibilitatea de a-şi acoperi cheltuielile, având nevoie de un sprijin constant şi în creştere din partea Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate – FNUASS și a autorităților locale. Pe de altă parte, sistemul privat este discriminat în mod repetat, întrucât furnizorii privați de servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate nu au, în mod firesc şi normal, acces la FNUASS pentru a acoperi cheltuielile, dar nici nu pot face acest lucru prin încasarea unei sume care să acopere costul real, cu titlul de contribuţie personală, așa cum se întâmplă deja pentru serviciile medicale în regim de spitalizare continuă.

Prevenirea, un atribut al segmentului privat de sanatate

Creșterea tarifelor decontate duce la un acces mai bun al populației la servicii medicale, atât pentru prevenirea afecțiunilor – știut fiind faptul că 9 din 10 unităţi medicale care au capacitatea de a asigura prevenirea afecţiunilor sunt private – cât și pentru o monitorizare eficientă a pacienților cu boli cronice, ambele efecte conducând la degrevarea spitalelor publice și la scăderea, pe termen mediu și lung, a numărului de pacienți internați în regim de spitalizare continuă, fapt care conduce la o reducere a costurilor alocate de stat pentru tratamentul acestor bolnavi, implicit la o stare de sănătate mai bună a populației.

În acest context, facem apel la factorii de decizie pentru demararea unor discuţii ample, care să conducă la rezolvarea problemei tarifelor mult prea mici, cu care se confruntă întreg sistemul sanitar.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns