logo palmed colored

Sistemul privat de sănătate, discriminat în formă continuată

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED acuză statul român de discriminare în formă continuată şi anunţă că va depune o nouă plângere la Consiliul Concurenţei. Acţiunea vine ca urmare a deciziei Guvernului României, prin ministrele Sănătăţii şi Muncii, de a suplimenta veniturile personalului medical din spitalele publice, prin creşterea salariilor şi o altă formulă de remuneraţie a orelor de gardă, pe baza unui contract cu timp parţial de muncă.

Este pentru a doua oară când suntem puşi în faţa faptului împlinit, de a accepta o discriminare clară între cele două sisteme de sănătate, public şi privat, printr-un tratament diferenţiat al furnizorilor de servicii. Prima dată a fost în toamna anului trecut şi, deşi am avertizat că este vorba despre o măsură discriminatorie, iată că se repetă situaţia. Ca şi atunci, Guvernul României, prin ministerele implicate, nu ţine cont de prevederile legale în vigoare, deşi Consiliul Concurenţei a demarat deja o anchetă în acest sens.

Cristian Hotoboc, preşedinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED consideră că decizia de a deconta aceleaşi servicii medicale la valori care au la bază indici de calcul diferiţi, exclusiv prin raportarea la caracterul de spital public, reprezintă o gravă discriminare a unităţilor sanitare private, care încalcă în mod vădit art.8 alin.(1) din Legea Concurenţei.

Vrem să se înţeleagă clar – Nu suntem împotriva măririlor veniturilor din sistemul public, a căror necesitate o susţinem, dar tratamentul trebuie să fie acelaşi şi pentru furnizorii privaţi. În acest moment, majorarea valorii serviciilor medicale decontate se face exclusiv către spitalele publice, fără ca majorarea să fie aplicabilă, în condiţii echivalente, şi spitalelor private, pentru furnizarea aceloraşi servicii medicale decontate din FNUASS. Sigur, nu cerem bani pentru salarii, ci acceptarea necesităţii şi legiferarea unei contribuţii suplimentare, care să vină din partea pacientului care doreşte să beneficieze de servicii medicale. Dacă în sistemul de stat se suplimentează fonduri printr-o acţiune clară de coplată, de ce nu am beneficia şi noi de această măsură? Până la urmă, vorbim despre opţiunea pacientului, care nu ar mai fi constrâns de costurile actuale, ci ar putea beneficia, la timp, de serviciul necesar, printr-o completare financiară la costul decontat de stat.

Cristian Hotoboc, preşedinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED a înregistrat la Consiliul Concurenţei, sub numărul 12683/20.10.2015, o sesizare cu referire la noile prevederi introduse prin HG nr.791/2015, art.20, pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 care, în opinia PALMED, instituie măsuri discriminatorii de favorizare a unităţilor sanitare publice, în detrimentul celor private.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED îşi reafirmă disponibilitatea pentru un dialog constructiv cu toate instituţiile şi organizaţiile relevante. Ne propunem să atingem şi să menţinem excelenţa în serviciile medicale în beneficiul comunităţii, cu accent pe calitatea serviciilor, etică şi standarde înalte de profesionalism.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns