logo palmed colored

Conferinta Adunarii Generale PALMED: obiective si teme de interes

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED a organizat, între 27 și 29 ianuarie, la Predeal, Conferința Adunării Generale, un eveniment care a reunit membrii Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, parteneri și colaboratori.

Sunt deosebit de onorat pentru încrederea acordată și pentru sprijinul pe care îl avem din partea membrilor noștri, atât în acțiunile pe care le derulăm, cât și în dialogul intern transparent, constant și constructiv, cu scopul de a ne atinge obiectivele. Venim după o perioadă extrem de grea și de lungă durată – pandemia de Covid-19, urmată de conflictul din Ucraina și într-un context economic deloc favorabil – ceea ce înseamnă că munca noastră este pe cât de dificilă, pe atât de importantă, cu oportunități și provocări care au schimbat atât agenda publică, cât și prioritățile PALMED.

Cristian Hotoboc, președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED

În acest context, obiectivele PALMED nu doar că s-au diversificat, ci sunt menite să acopere arii nou apărute în mediul de activitate. PALMED vizează atât consolidarea, cât și extinderea parteneriatelor strategice cu organismele și asociațiile profesionale reprezentative, acțiuni la care se adaugă participarea activă la elaborarea de propuneri și observații asupra cadrului legislativ ce urmează să reglementeze domeniul specific de activitate, inițierea discuțiilor cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate în vederea identificării și aplicării amendamentelor ce pot fi aduse la Legea 95/2006 și la alte reglementări din domeniu. Acțiunile PALMED au ca scop și extinderea numărului de potențiali membri și identificarea acestora după domeniile în care activează.

Răzvan Vulcănescu, partener strategic relații publice PALMED

În timpul conferinței, au fost dezbătute teme de interes pentru sistemul medical din România, în cadrul căruia segmentul de servicii medicale private are un rol important, cu un aport esențial în satisfacerea cererii și nevoilor pacienților, într-o relație de completare și colaborare cu unitățile medicale publice.

Una dintre provocările perioadei o reprezintă telemedicina, pentru a cărei implementare prin acțiuni de promovare, respectiv clarificare la nivel legislativ, cu ajutorul și implicarea decidenților de la nivel național, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private depune eforturi constante, ce includ accesarea unui proiect finanțat din fonduri europene – Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină – TELEmed, ca parte din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, care are drept scop îmbunătățirea adaptabilității IMM-urilor din sectorul sănătății din regiunea Nord-Est la schimbările actuale și viitoare ale pieței, prin dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate ale angajaților.

În contextul aprobării Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptată în 14 septembrie 2022 și în ciuda ritmului lent al digitalizării sectorului sănătății, segmentul privat a dovedit agilitate și flexibilitate, a investit primul în telemedicină și introdus soluții și tehnologii noi. Acțiunile noastre vizează acum integrarea telemedicinei cu serviciile tradiționale de asistență medicală, precum și deductibilitatea tuturor serviciilor medicale furnizate în telemedicină ca un beneficiu exceptat la plata impozitului pentru angajați.

Sorana Mantho, senior consultant proiect Telemedicina PALMED

Sesiunile de lucru au inclus procedurile de validare a Consiliului Director actual – despre care puteți citi mai multe aici: https://bit.ly/3l6FTU0 – și de realegere a dlui Cristian Hotoboc în funcția de președinte al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns