logo palmed colored

Comunicat de presă

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED își exprimă îngrijorarea cu privire la reducerea bugetului alocat în acest an, în comparație cu execuția bugetară din 2023, pentru segmente esențiale ale sistemului medical. Anunțul publicat de Casa Națională de Sănătate (CNAS) indică o scădere cuprinsă între 30 și 50%, pentru ambulatoriu de specialitate, stomatologie și medicină de familie, piloni ai unui sistem de sănătate funcțional și eficient.

Ambulatoriul de specialitate furnizează servicii de diagnostic, tratament și monitorizare, pentru o gamă largă de probleme de sănătate, asigurând astfel îngrijire medicală de calitate, într-un mediu mai puțin invaziv decât spitalul. Medicina de familie reprezintă prima linie de apărare împotriva problemelor de sănătate și joacă un rol crucial în prevenirea și gestionarea afecțiunilor cronice. Stomatologia nu trebuie subestimată, deoarece sănătatea orală este strâns legată de sănătatea generală. Neglijarea acestor sectoare esențiale ar putea avea consecințe grave pentru populație, întrucât, prin intermediul infrastructurii și al specialiștilor din aceste domenii, sunt furnizate servicii preventive și terapeutice vitale, contribuind astfel la reducerea mortalității.

Întârzierea plăților și lipsa de predictibilitate financiară sunt alte probleme semnificative cu care se confruntă sistemul medical, încă din toamna anului trecut. Astfel, furnizorii dispun de resurse financiare reduse, ceea ce poate duce la întârzieri în prestarea serviciilor, deci un acces limitat, la îngrijirile medicale necesare, în timp ce imprevizibilitatea financiară poate împiedica planificarea și dezvoltarea adecvată a infrastructurii. Funcționalitatea și eficiența sistemului medical depind, într-o mare măsură, de investițiile în echipamente, tehnologie și personal calificat.

PALMED susține demersurile Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din România și ale altor organizații reprezentative pentru acest sector, care vizează un dialog constructiv și eficient. Încurajăm partenerii abilitați să se consulte și să negocieze cu CNAS, astfel încât să generăm soluții menite să asigure sustenabilitatea sistemului de sănătate și să garanteze accesul populației la servicii medicale.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns