logo palmed colored

Solicităm o dezbatere publică

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED invită autorităţile din sistemul sanitar la o dezbatere publică privind situaţia actuală a sistemului medical, în contextul problemelor apărute în ultima vreme atât în spaţiul public, cât şi la nivelul dialogului dintre părţile implicate. PALMED îşi doreşte transparenţă, un dialog deschis şi constructiv, precum şi o clarificare a aspectelor sesizate de părţile implicate în funcţionarea, gestionarea şi reglementarea activităţii din cadrul sistemului sanitar.


“Peste 90% din unităţile medicale din România sunt unităţi private. Considerăm absolut necesară o discuţie deschisă despre situaţiile cu care ne confruntăm, la care să participe factorii de decizie din sistemul medical. Mă refer aici la ministrul Sănătăţii, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, reprezentanţi ai mediului public şi privat. Numai o acţiune comună, pornită din dorinţa de transparenţă, eficienţă, profesionalism şi respect faţă de pacient, poate face ca întreaga infrastructură să fie pusă în slujba scopului comun – acela de a face bine ceea ce facem. De-a lungul timpului, noi am sesizat o serie de acţiuni, decizii şi politici care stau la baza multora dintre problemele din prezent. Deşi am reuşit să rezolvăm punctual anumite situaţii, credem că este timpul să facem un demers la o scară mult mai largă, într-o acţiune comună, amplă, la finalul căreia sistemul să iasă cu adevărat îmbunătăţit. Nu doar că trebuie să recunoaştem că avem probleme de funcţionalitate, ci trebuie să găsim soluţii. Este motivul pentru care propunem şi formarea unui grup de lucru”, susţine Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.
În opinia Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, sistemul medical se confruntă cu o finanţare mult sub necesităţi, dar mai ales cu o gestionare fundamental greşită şi discriminatorie a banilor existenţi.
Sistemul este dezechilibrat şi de o serie de neconcordanţe în deciziile care privesc cele două mari categorii de furnizori – public şi privat. În timp ce lipsurile din sistemul public sunt acoperite din fonduri locale, de stat, chiar de către pacienţi prin achiziţionarea de dispozitive ori medicamente sau prin plăţi informale, sistemul privat se confruntă cu presiunea creşterii salariilor, o limitare a accesului la fondurile din programele naţionale (el fiind permis doar atunci când sistemul de stat se confruntă cu un excedent, fapt aproape imposibil de dovedit), interzicerea unei forme de contribuţie personală care să acopere costul real al serviciilor şi, implicit, care să crească accesibilitatea. Ori, toate acestea sunt elemente de discriminare continuă.
În acest context, solicităm o regândire urgentă a două elemente esenţiale: tarifele pentru servicii şi contribuţia personală. Fără o creştere a tarifului pentru serviciile medicale, sistemul public se vede în imposibilitatea de a-şi achita obligaţiile către personal, având nevoie de un sprijin constant şi în creştere din partea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În acest context, sistemul privat este discriminat în mod repetat: furnizorii de servicii medicale private nu au, în mod firesc şi normal, acces la FNUASS pentru a acoperi cheltuieli, dar nici nu pot face acest lucru prin încasarea unei sume care să acopere costul real al unui act medical responsabil şi de calitate, cu titlul de “contribuţie personală”, fără un fundament legal în acest sens.
În acest context, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED solicită o dezbatere publică şi consideră oportună formarea unui grup de lucru care să analizeze situaţia, să identifice problemele existente şi să genereze soluţii reale.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns