logo palmed colored

Abonamentele medicale, deductibile pentru angajaţi

Un angajat care alege să deţină un abonament de servicii medicale va fi scutit de plata impozitului, în limita a 400 de euro pe an. Guvernul României a adoptat, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/6 ianuarie 2017, o modificare a Legii 227/2015, prin care se introduce deductibilitatea pentru abonamentele de servicii medicale, salutată de Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private.

Este o măsură realizată în spiritul echităţii şi al transparenţei, reprezentând o normalizare a pieţei de profil. Tocmai de aceea, avem convingerea că această modificare a Codului Fiscal va fi optimizată pentru a cuprinde, în final, şi precizarea referitoare la angajator, astfel încât noua prevedere să se aplice şi la abonamentele de servicii medicale suportate de angajator, acestea fiind un beneficiu oferit angajaţilor.

Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED

Membrii patronatului cred cu tărie că cele două produse – asigurările de sănătate şi abonamentele medicale – pot coexista, deoarece răspund unor nevoi diferite: în timp ce abonamentele acoperă integral zona de prevenţie şi educaţie medicală, de care este atâta nevoie în România, asigurările reprezintă un instrument financiar care acoperă un risc medical şi care poate fi accesat în cazuri medicale grave, care necesită spitalizare sau intervenţii chirurgicale.

Considerăm că această măsură va duce, pe termen lung, la o dezvoltare mai rapidă a sistemului medical din România, prin sumele pe care furnizorii privaţi le vor reinvesti în deschiderea de noi clinici şi spitale la nivel naţional şi prin consolidarea infrastructurii medicale, în ansamblu. Acest rol asumat de companiile medicale private preia şi din presiunea existentă în acest moment pe sistemul medical public şi oferă o alternativă viabilă de educaţie şi prevenţie medicală, dar şi de diagnostic şi tratament.

Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED

Un raport GfK pe tema serviciilor medicale publice și private din România arată că piaţa de servicii medicale private are un potențial semnificativ de creștere, în condiţiile în care majoritatea românilor (93%) sunt asigurați doar ai sistemului de sănătate de stat şi doar un procent foarte mic are fie un abonament la o clinică privată, plătit integral sau parțial de compania pentru care lucrează (2%), fie o asigurare privată de sănătate (2%).  În plus, aproape 4% dintre români nu dețin niciun fel de asigurare.

Potrivit modificării şi completării Legii 227/2015 privind Codul fiscal, Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri. Impozitul lunar prevăzut se determină astfel: a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, și următoarele: (iv) Primele de asigurare voluntară de sănătate, conform legii 95/2006, republicată, suportată de angajați astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul in lei al sumei de 400 de euro, devine Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri. Impozitul lunar prevăzut se determină astfel: a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, și următoarele: (iv) Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale, furnizate sub forma de abonament, definite conform legii 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare suportate de angajați astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul in lei al sumei de 400 de euro.


Despre PALMED. Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED este principala “voce” naţională pentru lobby şi advocacy, principalul promotor ce susţine furnizorii privaţi de servicii medicale din România şi dreptul pacienţilor la servicii medicale de calitate, la un preţ accesibil, încă de la înfiinţare, din anul 2007.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns