logo palmed colored

Solicităm modificarea Contractului Cadru prin introducerea noţiunii de “contribuţie personală”

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED solicită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să permită furnizorilor de servicii medicale private să încaseze, oficial, “contribuţia personală” pentru servicii medicale şi de cazare, într-un mod transparent, stabilit şi asumat prin semnătură de către beneficiar, încă de la începutul tratamentului. O altă solicitare vizează creşterea tarifului decontat pentru serviciile medicale oferite, pentru a acoperi atât creşterea de salarii din mediul public, cât şi diferenţa mare între valoarea reală şi cea decontată în prezent.

Pentru unităţile sanitare private cu paturi, contribuţia personală a asiguraţilor trebuie să fie stabilită la nivel de unitate, serviciile fiind acordate la cererea acestora şi pe baza consimţământului în scris, prealabil. Plafonarea contravalorii serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort, asociate serviciilor medicale, corelată cu nivelul coplăţii serviciilor medicale stipulată şi cu imposibilitatea încasării oricărei forme de contribuţie personală de la asigurat, pune unităţile private în imposibilitatea de a oferi pacienţilor asiguraţi servicii medicale moderne, mai scumpe, cum ar fi chirurgie minim invazivă, ale căror costuri nu pot fi acoperite de tariful decontat. O situaţie similară există şi în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă, limitate acum între 5 şi 10 lei, situaţie în care ne dorim să putem oferi pacienţilor noştri servicii de cea mai bună calitate, al căror cost să fie cunoscut de la început şi asumat prin semnătură.

Cristian Hotoboc, preşedinte Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private şi al Alianţei Pentru Sănătate din România

Creşterea salariilor din sistemul public, măsură care nu se regăseşte în calculaţia de cost a serviciilor medicale oferite de unităţile publice, dar care s-a repercutat automat prin presiune şi creştere de salarii şi în mediul privat, determină o propunere de corecţie a preţului plătit de Casă, mai ales pentru procedurile chirurgicale. Creşterea propusă este, în medie, de 20%.

Tarifele la care sunt decontate serviciile medicale de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind sub costul real, determină furnizorii privaţi să facă încasări suplimentare, pentru a acoperi valoarea reală a acestora. Nu este vorba despre o „contribuție personală” în adevăratul sens al cuvântului, ci despre servicii conexe, cum sunt cele de cazare, ori analize suplimentare. Am spus în repetate rânduri că ne aflăm într-o situaţie imposibilă întrucât, potrivit legii, accesul unui asigurat la serviciile medicale din pachetul de bază, foarte generos în România, nu trebuie să fie taxat suplimentar. În acest context, devine tot mai greu pentru o unitate privată să îşi acopere costurile, riscând permanent să fie acuzată de nerespectarea legii, tocmai pentru că există o lacună legislativă.

Cristian Hotoboc, preşedinte Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private şi al Alianţei Pentru Sănătate din România

În acest context, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED solicită modificarea Contractului Cadru pentru rezolvarea problemelor amintite, care au fost discutate în timpul dezbaterilor organizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.


Despre Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED. Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED este principala “voce” naţională pentru lobby şi advocacy, principalul promotor ce susţine furnizorii privaţi de servicii medicale din România şi dreptul pacienţilor la servicii medicale de calitate, la un preţ accesibil, încă de la înfiinţare, din anul 2007.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lasă un răspuns